Daňový bonus na vyživované dieťa v roku 2023/2024

07.02.2024

Sumu daňového bonusu vo výške ustanovenej vzhľadom na vek vyživovaného dieťaťa, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024, upravuje prechodné ustanovenie § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V roku 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku; za mesiace január až apríl iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytla dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov. Od 1.5.2023 si môže daňovník uplatniť súčasne daňový bonus a poberať aj dotáciu na stravu

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí    Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane )

1                                             20 %

2                                             27 %

3                                             34 %

4                                             41 %

5                                             48 %

6 a viac                                  55 %


Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo ich úhrn, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.


Zdroj: Finančná správa SR: Uplatnenie daňového bonusu v roku 2023 + príklady

Ozvite sa mi

Navštívte nás
Agátová 4D, Bratislava, 841 02                            administratívna budova HORNEX

Zavolajte nám
+421 910 913 261

Napíšte nám                                                 afes@afes.sk

Prihláste sa k odberu noviniek

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať.

Obrázky poskytol Pexels
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!